NETHERLANDS: actors (m/f) 18-45, Dutch spkrs, for short film in Brabant [E]

ref # 202790

closing date: This casting is now closed

production type: short film
pay: expenses

looking for: ///
based in/around: Brabant, Netherlands

about the project

Voor afstudeerfilm: ‘Nu Ik Je Kan ZIen’.

Korte synopsis: De 18 jarige Rik komt er tijdens zijn adolescente levensfase (periode tussen tiener zijn en volwassen worden) achter dat de agrarische cultuur waarin hij is opgegroeid niet meer bij zijn levenswijze past en dat alle belangrijke levenskeuzes worden gemaakt door zijn omgeving. Hij wordt onbewust opgevoed om het leven van zijn overleden broer Lukas over te nemen en hierbij voelt hij de prestatie- en verwachtingsdruk van zijn ouders, om deel te nemen in het agrarisch familiebedrijf. Zijn gesloten omgeving zorgt ervoor
dat hij vast komt te zitten in zijn eigen ontwikkeling en dat de beslissing om deze levensstijl achter zich te laten, steeds moeilijker wordt. Rik staat op zijn 18e verjaardag voor de keuze om de verwachtingspatronen van zijn vrienden en familie te doorbreken of om zelf op zoek te gaan naar zijn eigen identiteit.
Moraal van de film: De verwachtingen van anderen volgen brengt je niet dichter bij jezelf.

Vergoeding: Onkostenvergoeding

Draaiperiode: tussen 14 en 30 april 2023.

Locatie: Brabant


Looking to fill the following roles:
role 1 | actors | male
playing age: 18 - 22
role languages: Dutch
ROL: Rik
Hoofdpersonage, m, ±18 jaar oud - 4 opnamedage

Rik is een 18 jarige jongen die in een klein dorpje ver van de bewoonde wereld, op de boerderij van
zijn ouders woont. Zijn thuisomgeving is prettig. Hij heeft leuke vrienden en zijn ouders proberen
goed voor Rik te zorgen door alles voor hem te regelen. Thuis helpt hij zijn vader op de boerderij
waardoor er een sterke band tussen de twee is opgebouwd. Kortom: Er lijkt geen vuiltje aan de lucht
te zijn. Maar hoe ouder Rik wordt des te meer begint hij na te denken over zijn leven en de toekomst
die hij tegemoet gaat. Hij merkt dat de agrarische cultuur niet bij zijn identiteit past en dat hij andere
ambities en doelen in het leven heeft gekregen. Hij ziet in dat zijn gesloten omgeving na het
overlijden van zijn oudere broer, alle belangrijke levenskeuzes voor hem hebben gemaakt en dat zijn
toekomst door hen al is bepaald. Zo wordt er verwacht dat hij de boerderij van zijn ouders over gaat
nemen en dat hij oud gaat worden in het kleine dorpje waar hij is opgegroeid. Alleen zijn ingetogen
persoonlijkheid zorgt er samen met de hoge verwachtings- en prestatiedruk van zijn omgeving voor,
dat hij hier lange tijd niet voor durft uit te komen. Maar wanneer zijn vader een verrassingsfeestje
heeft georganiseerd voor zijn 18e verjaardag, en hij een vulpen cadeau krijgt waarmee hij het
familiestatuut kan tekenen om zo een officiële plek in het familiebedrijf te krijgen, MOET Rik kiezen.
Rik kiest ervoor om het vertrouwde leven achter zich te laten en te vertrekken naar een nieuwe
omgeving. Alleen gaat de ingrijpende beslissing van Rik desastreuze gevolgen krijgen voor de
mentale en fysieke gezondheid van zijn vader en het is aan Rik om in deze moeilijke situatie te kiezen
voor de verwachting van zijn familie of toch voor het geluk wat hij voor zichzelf kan vinden.
role 2 | actors | male
playing age: 40 - 45
role languages: Dutch
ROL: Bennie (Vader)
m, ± 40+ jaar oud - 4 opnamedagen

Het personage van Bennie heeft een geëmotioneerde gelaagdheid doordat hij in de film te maken
krijgt met verschillende uiteenlopende problematieken waar hij mee om moet gaan. Het heftigste
moment dat Bennie heeft meegemaakt in zijn leven (en waar hij nog steeds mentaal last van heeft) is
gekomen doordat zijn oudste zoon Lukas op jonge leeftijd aan een ongeneesbare ziekte is overleden.
Dit verlies heeft hij na 6 jaar, nooit kunnen verwerken en dat is de reden geweest waarom hij Rik
onbewust opvoed alsof het Lukas is. Lukas had namelijk wel de droom om later boer te worden en
het familiebedrijf later over te nemen. Bennie probeert kracht te halen uit de gedachte dat hij de
droom van zijn zoon waar kan maken en niet het gevoel te hebben dat hij gefaald heeft als ouder.
Naast deze mentale last stapelen ook de zorgen op over het voortbestaan van het familiebedrijf
doordat het gezin te maken krijgt met grote financiële tegenslagen. Bennie doet er alles aan om het
hoofd boven water te houden en om het familiebedrijf in stand te houden.
De druppel die de emmer doet overlopen komt na het moment wanneer Rik aan zijn ouders verteld
dat hij niet wilt deelnemen in het agrarische leven en dat hij wilt vertrekken naar een andere
omgeving. Het gevoel van het falen in het nastreven van Lukas zijn droom en het verliezen van zijn
enigste zoon is (samen met de andere zorgen waar Bennie mee om moet gaan) de reden dat hij later
in het verhaal een hartstilstand krijgt die hij gelukkig overleefd. De film eindigt in het ziekenhuis waar
Bennie kwetsbaar in bed ligt en Rik hem dapper toe spreekt waarom hij zijn keuze heeft gemaakt.
Bennie leert in te zien dat Rik een eigen identiteit heeft die anders is dan Lukas en dat hij deze keuze
moet accepteren omdat hij inziet hoe erg hij het leven van zijn zoon heeft bepaald.
role 3 | actors | female
playing age: 40 - 45
role languages: Dutch
ROL: Suzanne (Moeder)
v, ± 40+ jaar oud 2 opnamedagen

Suzanne is een warmhartig en rustig persoon die zicht probeert te houden op het gezin. Ze is een
goede partner voor Bennie en de gezamenlijke liefde die ze met elkaar delen en hebben voor hun
zoon Rik, is iets hun met elkaar verbind. Samen willen ze ervoor zorgen dat Rik een onbezorgde
kindertijd heeft en dat hij een stabiele en welvarende toekomst tegemoet gaat. Dit streven is iets wat
na het overlijden van hun oudste zoon Lukas belangrijker is geworden dan ooit. Specifiek voor
Suzanne heeft het verlies van Lukas grote invloed gehad op de manier waarop ze haar enigste zoon
Rik wilt bescherming en de opvoeding die zij aan hem geeft. Ze is bang dat ze haar enigste zoon gaat
kwijtraken als Rik zijn eigen keuzes gaat maken en zijn eigen leven gaat leiden. Praten over het
overlijden van Lukas is daarentegen een groot taboe binnen het gezin en dat zorgt ervoor dat
Suzanne soms stil valt in (belangrijke) gesprekken met man en zoon omdat ze niet geconfronteerd
wilt worden met deze pijnlijke gebeurtenis. Suzanne leert hoe ze om moet gaan met verandering en
dat ze de controle over het leven van haar zoon moet loslaten, hoe moeilijk dit ook kan zijn.
role 4 | actors | m/f
playing age: 18 - 25
role languages: Dutch
ROLE: Niels, Bram, Mark, Loes (Vriendengroep):

Niels Vriend van Rik ± 20+ jaar oud 2 opnamedag Edelfigurant
Bram Vriend van Rik ± 20+ jaar oud 2 opnamedag Edelfigurant
Mark Vriend van Rik ± 20+ jaar oud 2 opnamedag Edelfigurant
Loes Vriend(in) van Rik ± 20+ jaar, rood haar, oud 2 opnamedag Edelfigurant

Buurtkinderen die oorspronkelijk de vrienden waren van Lukas maar na zijn overlijden Rik onder hun
vleugels hebben genomen. Rik zijn vrienden zijn enorm zorgzaam en hebben onderling een super
goede en leuke band. Ze steunen elkaar door dik en dun en zijn niet vies van wat onderlinge
pesterijtjes. Ze plagen Rik vaak over zijn jonge leeftijd en de school waar hij naartoe gaat die zij allang
hebben afgerond. Niels, Bram, Mark en Loes zijn ook opgegroeid op de boerderij en voor hun is het
vanzelfsprekend dat ze deel gaan nemen in de agrarische sector. Doordat ze dezelfde ambities en
interesses met elkaar delen verwachten ze dat Rik deze ook heeft omdat hij het broertje van Lukas is
en ook van de boerderij af komt. Ze zien niet in dat Rik een andere persoonlijkheid en identiteit heeft
dan zijn oudere broer Lukas, pas aan het einde van de film krijgen ze deze bewustwording.

To see full details and submit to the roles, log in. No account yet? Join us here for free.